Classic-Therm® GFK/HPL

Powrót
Formaty standardowe
szerokość 1300 mm długość: 3050 mm
Grubość warstw zewnętrznych
2,0 mm
Warstwa wewnętrzna XPS
ekstrudowany polistyren - twarda pianka bez freonów grupa przewodności cieplnej 035 wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421 hłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1 klasa palności E gęstość pozorna 30-33 kg/m3 zakres temperatur -60/+70°C
Uwagi
tolerancja grubości płyty +/- 1,0mm
Zobacz więcej o tym jak tworzymy nasze płyty warstwowe