Classic-Therm® GFK/HPL-HD

Powrót
Zdjęcie płyty Classic-Therm® GFK/HPL-HD
Formaty standardowe
  • szerokość: 1300 mm, 2040 mm
  • długość: 3050 mm, 5600 mm
Grubość warstw zewnętrznych
2,0 mm
Warstwa wewnętrzna XPS
  • ekstrudowany polistyren - twarda pianka bez freonów
  • grupa przewodności cieplnej 035
  • wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421
  • chłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1
  • klasa palności E
  • gęstość pozorna 30-33 kg/m3
  • zakres temperatur -60/+70°C
Uwagi
tolerancja grubości płyty +/- 1,0mm
Zobacz więcej o tym jak tworzymy nasze płyty warstwowe