Classic-Therm® SK

Powrót
Zdjęcie płyty Classic-Therm® SK
Zdjęcie płyty Classic-Therm® SK
Formaty standardowe
2500 x 1700 mm
Standardowa grubość płyty
  • 24 mm, 36 mm, 40 mm, 44 mm, 48 mm
  • inne grubości dostępne na zapytanie
Warstwa zewnętrzna SK
Sklejka drewniana, grubość 4,0 lub 9,0 mm - do wyboru rożne rodzaje drewna
Warstwa wewnętrzna XPS
  • ekstrudowany polistyren - twarda pianka bez freonów
  • grupa przewodności cieplnej 035
  • wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421
  • chłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1
  • klasa palności E
  • gęstość pozorna 30-33 kg/m3
  • zakres temperatur -60/+70°C
Zobacz więcej o tym jak tworzymy nasze płyty warstwowe