Classic-Profitech PVC/PT

Warstwa zewnętrzna

 • PVC twarde w kolorze białym zbliżonym do RAL 9016
 • powierzchnia zewnętrzna chroniona folią ochronną
 • płyta przystosowana do użytku zewnętrznego
 • gęstość – 1,35 – 1,45 g/m3
 • zakres temperatur: -20/+60°C
 • reakcja na ogień – B1 wg DIN 4102
 • absorpcja wody – 0,2% wg DIN 53495
 • odporna na promieniowanie UV
 • długotrwałe zachowanie swojej kolorystyki

Warstwa wewnętrzna

 • gęstość pozorna 200 kg/m3 +/- 10 kg/m3
 • moduł sprężystości na ściskanie prostopadle do płaszczyzny 170 N/mm2
 • grupa przewodności cieplnej 045 W/mK
 • pęcznienie po 24 godzinach w wodzie 0,1%
 • klasa palności B1 wg DIN 4102-1
 • zakres temperatur -60/+150°C (chwilowo 180°C)

Formaty standardowe

 • 4200 x 1220 mm
 • 3000 x 2000 mm

Standardowa grubość

na zapytanie