Classic-Therm® GFK/HPL

Warstwa wewnętrzna XPS

  • ekstrudowany polistyren – twarda pianka bez freonów
  • grupa przewodności cieplnej 035
  • wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421
  • chłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1
  • klasa palności E
  • gęstość pozorna 30-33 kg/m3
  • zakres temperatur -60/+70°C

Formaty standardowe

  • szerokość 1300 mm
  • długość: 3050 mm

Standardowa grubość

2,0 mm

Uwagi

tolerancja grubości płyty +/- 1,0mm