Classic-Therm® St. nierdzewna

Warstwa zewnętrzna

Blacha z grupy stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję ze strony np. warunków atmosferycznych, używana od strony wewnętrznej nadaje się do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych.

Warstwa wewnętrzna

– ekstrudowany polistyren – twarda pianka bez freonów
– grupa przewodności cieplnej 035
– wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421
– chłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1
– klasa palności E
– gęstość pozorna 30-33 kg/m3
– zakres temperatur -60/+70°C

Formaty standardowe

3000 x 1250 mm

Standardowa grubość

od 5 mm

Kontakt

Kamil Nierychło    
   k.nierychlo@ostrowski.eu
   +48 508 312 910