Poszerzenie okienne Profi-Therm SK/XPT

Warstwa zewnętrzna

– warstwa zewnętrzna ze sklejki wodoodpornej
– wytrzymała i bardzo łatwa w obróbce
– lekkie i sztywne poszerzenie okienne
– wysokie walory estetyczne i użytkowe

Warstwa wewnętrzna

Warstwa wewnętrzna
XPS:
– ekstrudowany polistyren – twarda pianka bez freonów
– chłonność wody po 28 dniach <0,7% wg PN-EN 12087+A1
– wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm2 wg DIN 53421
– gęstość pozorna 30-33 kg/m3
– klasa palności E
– zakres temperatur -60/+70°C
– grupa przewodności cieplnej 035 W/mK

PT200:
– gęstość pozorna 200 kg/m3 +/- 10 kg/m3
– możliwość zastosowania większej gęstości piany
– klasa palności B1 wg DIN 4102-1
– moduł sprężystości na ściskanie prostopadle do płaszczyzny 170 N/mm2
– grupa przewodności cieplnej 045 W/mK
– zakres temperatur -60/+150°C (chwilowo 180°C)
– pęcznienie po 24 godzinach w wodzie 0,1%

Formaty standardowe

2500 x 1700 mm
inne formaty na zapytanie

Standardowa grubość

do 80 mm
grubości inne na zapytanie

Kontakt

Kamil Nierychło    
Sprzedaż Europa
   k.nierychlo@ostrowski.eu
   +48 508 312 910