Izolacja akustyczna

izolacja akustyczna. Dlaczego płyta Classic-Therm? PSP jest wykorzystywana jako wypełnienie drzwiowe? Ponieważ jest to doskonała izolacja akustyczna. Szeroki zakres grubości płyty sprawia, że izolacja akustyczna może być dostosowana do charakteru wnętrza, w którym będą znajdować się drzwi z tym wypełnieniem.

Standardowe formaty i grubość płyty

Płyta Classic-Therm? PSP dostępna jest w dwóch standardowych formatach: 2000 x 1000 mm oraz 3000 x 1000 mm. Większa dowolność dotyczy grubości płyty, ponieważ ta może być w granicach od 6 do 100 mm.

Warstwa zewnętrzna PSP

W procesie produkcji warstwy zewnętrznej PSP wykorzystano klej, który jest wolny od rozpuszczalników, natomiast powierzchnie klejące zostały pokryte silikonem. Warstwa zewnętrzna płyty Classic-Therm? PSP bardzo dobrze sprawdza się w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, a ponadto wykazuje też dużą odporność na starzenie się. Zakres temperatur w jakich płyta może być wykorzystywana, może się wahać między -40 a 120°C, przy czym producent wskazuje, że optymalną temperaturą dla tego typu produktów jest 20°C.

Warstwa wewnętrzna XPS

Warstwa zewnętrzna płyty Classic-Therm? PSP została wykonana z ekstrudowanego polistyrenu, czyli twardej pianki bez obecności freonów. Zakres temperatur, w jakim warstwa zewnętrzna utrzymuje swoje właściwości, mieści się w granicach od -60 do 70°C. Płyta posiada klasę palności E. Mieści się w grupie przewodności cieplnej 035, a jej wytrzymałość na ściskanie wynosi 0,30 N/mm2 wg DIN 53421. Warstwa wewnętrzna charakteryzuje się niską chłonnością wody, która utrzymuje się na poziomie <0,7% wg PN-EN 12087+A1 po 28 dniach. Gęstość pozorna wynosi 30-33 kg/m3.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu bezpośredniego – KONTAKT

Zapraszamy również na nasz profil Ostrowski – Producer of Sandwich Panels